6.79
+0.01 (93.21%)
Mở cửa: 6.79 Cao: Thấp: Cao 52 tuần: 6.79 Thấp 52 tuần: 5.99
Khối lượng: 39,015,269 Khối lượng BQ: 118,277,085.13 GTGD: 0 GTGD BQ: 0.00
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Ngày 2013-04-26 2013-04-09 2013-03-22 2013-03-08 2013-01-30
Giao dịch thị trường
Cổ phiếu 0 28,530 0 0 10
Chứng chỉ quỹ 0 0 0 10,000 0
Trái phiếu 0 0 0 0 0
Tổng cộng 0 28,530 0 10,000 10
Giao dịch NDTNN
Mua -36,255,361 0 0 0 0
Bán 0 0 0 0 0
Chênh lệch 0 0 0 0 0
Thống kê
Tăng 0 0 0 0 1
Tăng trần 0 0 0 0 0
Giảm 311 0 1 0 0
Giảm sàn 0 0 0 0 0
Đứng giá 311 0 1 0 1
Chênh lệch -311 0 -1 0 1
Tình hình đặt lệnh
Tổng số lệnh mua
Tổng số lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán
Chênh lệch