Dịch vụ & dụng cụ dầu khí
42.51
+0.14 (0.32%)
Mở cửa: 42.55 Cao: 43.51 Thấp: 41.55 Cao 52 tuần: 48.60 Thấp 52 tuần: 42.33
Khối lượng: 826,100 Khối lượng BQ: 1,079,348.08 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
PVC 7.90 -0.10 (1.25%) 204,606 1,616,387.40
PVD 21.35 0.00 (0.00%) 355,710 7,594,408.50
PVS 23.60 +0.30 (1.29%) 5,289,217 124,825,521.20
PXS 10.20 +0.10 (0.99%) 79,460 810,492