Hoá chất
54.31
-0.57 (1.04%)
Mở cửa: 54.31 Cao: 55.17 Thấp: 53.71 Cao 52 tuần: 62.00 Thấp 52 tuần: 54.30
Khối lượng: 776,190 Khối lượng BQ: 988,087.31 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
ADP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BMP 188.00 -2.50 (1.31%) 7,270 1,366,760
CPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DNP 13.60 +0.10 (0.74%) 2,400 32,640
DNP 30.00 -30,970.00 (99.90%) 200 6,000
DPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DPR 37.40 0.00 (0.00%) 6,070 227,018.01
DTT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HAI 3.41 0.00 (0.00%) 35,720 121,805.20
HDA 10.30 +0.10 (0.98%) 180,300 1,857,090
HRC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HSI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HVT 0.00 0.00 (0.00%) 10 0
NET 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NTP 36.70 -0.70 (1.87%) 4,010 147,167.00
PDC 5.00 0.00 (0.00%) 8,000 40,000
PHR 26.85 -0.15 (0.56%) 153,010 4,108,318.50
RDP 23.00 -0.50 (2.13%) 10,160 233,680
SPC 13.80 -2.40 (14.81%) 0 0
TNC 10.15 -0.05 (0.49%) 10 101.50
TRC 27.80 -0.10 (0.36%) 48,130 1,338,013.95
TSC 2.64 0.00 (0.00%) 58,570 154,624.80
VFG 74.00 -1.50 (1.99%) 210 15,540