Giấy & lâm nghiệp
20.37
+0.22 (1.08%)
Mở cửa: 20.37 Cao: 20.37 Thấp: 19.83 Cao 52 tuần: 26.10 Thấp 52 tuần: 19.18
Khối lượng: 167,270 Khối lượng BQ: 203,844.81 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
CAP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HAP 3.13 0.00 (0.00%) 10,400 32,552
MDF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VID 0.00 0.00 (0.00%) 0 0