Kim loại công nghiệp
64.06
+0.65 (1.03%)
Mở cửa: 63.45 Cao: 65.04 Thấp: 62.22 Cao 52 tuần: 79.25 Thấp 52 tuần: 58.84
Khối lượng: 1,754,920 Khối lượng BQ: 1,347,887.31 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BVG 1.60 0.00 (0.00%) 0 0
BVG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DNS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DNY 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DTL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HLA 0.30 0.00 (0.00%) 0 0
HLA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HPG 44.20 +0.10 (0.23%) 997,410 44,085,523.00
HSG 53.00 -0.30 (0.56%) 454,770 24,102,810
ITQ 2.60 +0.10 (4.00%) 26,700 69,420
KKC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KMT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NKG 37.10 +0.30 (0.82%) 53,090 1,969,638.89
PHT 5.60 +0.10 (1.82%) 15,660 87,696
POM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
QHD 16.80 0.00 (0.00%) 200 3,360.00
SHN 9.00 0.00 (0.00%) 40,800 367,200
SMC 23.00 +0.30 (1.32%) 23,270 535,210
SSM 6.90 0.00 (0.00%) 400 2,760
TDS 12.60 +0.10 (0.80%) 0 0
TKU 9.00 +0.80 (9.76%) 100 900
TLH 13.05 +0.10 (0.77%) 302,920 3,953,106
TNB 6.60 +0.20 (3.12%) 0 0
VCA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VDT 18.50 -2.80 (13.15%) 0 0
VGS 8.30 0.00 (0.00%) 30,200 250,660
VIS 19.95 +0.05 (0.25%) 70,150 1,399,492.57