Kim loại công nghiệp
64.06
+0.65 (1.03%)
Mở cửa: 63.45 Cao: 65.04 Thấp: 62.22 Cao 52 tuần: 79.25 Thấp 52 tuần: 58.84
Khối lượng: 1,754,920 Khối lượng BQ: 1,347,887.31 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BVG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BVG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DNS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DNY 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DTL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HLA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HLA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HPG 44.20 +0.10 (0.23%) 997,410 44,085,523.00
HSG 53.00 -0.30 (0.56%) 454,770 24,102,810
ITQ 3.10 +0.10 (3.33%) 519,200 1,609,520
KKC 9.70 -0.30 (3.00%) 200 1,940
KMT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NKG 37.10 +0.30 (0.82%) 53,090 1,969,638.89
PHT 5.60 +0.10 (1.82%) 15,660 87,696
POM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
QHD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SHN 9.60 +0.20 (2.13%) 72,117 692,323.20
SMC 23.00 +0.30 (1.32%) 23,270 535,210
SSM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TDS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TKU 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TLH 13.05 +0.10 (0.77%) 302,920 3,953,106
TNB 5.90 -0.10 (1.67%) 0 0
VCA 11.80 +0.20 (1.72%) 0 0
VDT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VGS 12.10 +0.10 (0.83%) 183,028 2,214,638.80
VIS 19.95 +0.05 (0.25%) 70,150 1,399,492.57