Khai khoáng
23.40
+0.22 (0.95%)
Mở cửa: 23.30 Cao: 23.61 Thấp: 23.18 Cao 52 tuần: 27.77 Thấp 52 tuần: 21.79
Khối lượng: 200,590 Khối lượng BQ: 326,158.27 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BKC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BMC 15.20 +0.10 (0.66%) 3,100 47,120
BMJ 12.00 +0.70 (6.19%) 0 0
CMI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CZC 3.60 -0.30 (7.69%) 0 0
HGM 40.10 +0.10 (0.25%) 500 20,050.00
HLC 7.50 -0.20 (2.60%) 3,310 24,825
KHB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KSS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KTB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KTB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MDC 5.70 0.00 (0.00%) 400 2,280
MIC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MIC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MIM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NBC 6.70 0.00 (0.00%) 92,817 621,873.90
SQC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SQC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TC6 5.80 0.00 (0.00%) 61,750 358,150
TCS 7.40 -0.20 (2.63%) 79,200 586,080
TDN 6.00 0.00 (0.00%) 43,900 263,400
THT 8.90 +0.30 (3.49%) 19,140 170,346
TIS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TNT 2.30 +0.01 (0.44%) 18,970 43,631
TVD 6.20 -0.10 (1.59%) 11,100 68,820