Khai khoáng
23.40
+0.22 (0.95%)
Mở cửa: 23.30 Cao: 23.61 Thấp: 23.18 Cao 52 tuần: 27.77 Thấp 52 tuần: 21.79
Khối lượng: 200,590 Khối lượng BQ: 326,158.27 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BKC 5.80 +0.40 (7.41%) 1,500 8,700
BMC 15.20 +0.10 (0.66%) 3,100 47,120
BMJ 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CMI 0.80 0.00 (0.00%) 3,300 2,640
CZC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HGM 45.00 +2.00 (4.65%) 600 27,000
HLC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KHB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KSS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KTB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KTB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MDC 7.70 -0.10 (1.28%) 24,500 188,650
MIC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MIC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MIM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NBC 7.00 0.00 (0.00%) 25,833 180,831
SQC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SQC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TC6 5.50 +0.10 (1.85%) 12,150 66,825
TCS 7.50 +0.10 (1.35%) 1,800 13,500
TDN 6.40 0.00 (0.00%) 11,900 76,160
THT 8.50 0.00 (0.00%) 13,600 115,600
TIS 10.30 -0.20 (1.90%) 0 0
TNT 2.30 +0.01 (0.44%) 18,970 43,631
TVD 6.00 0.00 (0.00%) 15,110 90,660