Khai khoáng
23.40
+0.22 (0.95%)
Mở cửa: 23.30 Cao: 23.61 Thấp: 23.18 Cao 52 tuần: 27.77 Thấp 52 tuần: 21.79
Khối lượng: 200,590 Khối lượng BQ: 326,158.27 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BKC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BMC 15.20 +0.10 (0.66%) 3,100 47,120
BMJ 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CMI 2.00 +0.20 (11.11%) 0 0
CZC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HGM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HLC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KHB 0.40 -0.10 (20.00%) 0 0
KSS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KTB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KTB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MDC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MIC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MIC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MIM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NBC 6.20 +0.10 (1.64%) 4,300 26,660
SQC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SQC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TC6 4.80 0.00 (0.00%) 530 2,544
TCS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TDN 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
THT 6.60 0.00 (0.00%) 800 5,280
TIS 11.00 +0.10 (0.92%) 0 0
TNT 2.30 +0.01 (0.44%) 18,970 43,631
TVD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0