Vận chuyển công nghiệp
40.55
+0.41 (1.03%)
Mở cửa: 40.37 Cao: 40.80 Thấp: 39.76 Cao 52 tuần: 46.07 Thấp 52 tuần: 39.74
Khối lượng: 1,896,710 Khối lượng BQ: 2,063,158.65 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
ARM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CII 30.55 +0.45 (1.50%) 1,506,740 46,030,905.49
DDM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DDM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DVP 72.10 0.00 (0.00%) 290 20,909.00
DXP 11.70 +0.10 (0.86%) 1,900 22,230
DXP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GMD 26.95 +0.05 (0.19%) 16,710 450,334.52
HCT 29.00 +2.20 (8.21%) 100 2,900
HHG 1.60 +0.10 (6.67%) 13,650 21,840
HMH 10.10 0.00 (0.00%) 10,058 101,585.80
HTV 15.75 +0.15 (0.96%) 10 157.50
ILC 3.00 0.00 (0.00%) 0 0
MAC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NOS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PJC 29.30 0.00 (0.00%) 1,062 31,116.60
PRC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PSB 3.10 -0.10 (3.13%) 0 0
PSP 6.00 +0.20 (3.45%) 0 0
PTS 5.20 0.00 (0.00%) 300 1,560
SFI 31.50 +2.00 (6.78%) 660 20,790
SGS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SHC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
STG 24.00 -0.40 (1.64%) 3,670 88,080
STS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SWC 12.50 -0.10 (0.79%) 0 0
TCL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TCO 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TJC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TMS 51.90 +1.40 (2.77%) 1,000 51,900.00
VFC 14.70 -2.50 (14.53%) 0 0
VFC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VFR 3.80 -0.50 (11.63%) 0 0
VGP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VGP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VIP 7.55 0.00 (0.00%) 6,050 45,677.50
VNA 3.90 -0.20 (4.88%) 0 0
VNF 21.30 -1.80 (7.79%) 100 2,130.00
VNL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNT 38.00 +1.20 (3.26%) 1,100 41,800
VOS 1.05 -0.01 (0.94%) 17,600 18,480
VSC 56.80 -0.20 (0.35%) 9,270 526,535.99
VSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VTO 7.91 +0.10 (1.28%) 110 870.10
WTC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0