Bảo hiểm phi nhân thọ
41.20
-1.30 (3.06%)
Mở cửa: 41.44 Cao: 42.68 Thấp: 41.05 Cao 52 tuần: 49.01 Thấp 52 tuần: 37.69
Khối lượng: 222,110 Khối lượng BQ: 351,181.92 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
ABI 30.00 -0.40 (1.32%) 0 0
BMI 24.90 0.00 (0.00%) 12,280 305,772
BVH 61.70 +0.60 (0.98%) 96,810 5,973,177.10
PTI 0.00 0.00 (0.00%) 10 0
VNR 20.40 +0.80 (4.08%) 465 9,486