Dịch vụ & hỗ trợ công nghiệp
17.03
+0.39 (2.35%)
Mở cửa: 17.18 Cao: 17.42 Thấp: 16.54 Cao 52 tuần: 21.34 Thấp 52 tuần: 16.35
Khối lượng: 84,570 Khối lượng BQ: 125,899.04 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
APC 18.60 -0.10 (0.53%) 2,000 37,200
CMS 3.40 -0.10 (2.86%) 1,300 4,420
HOT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MTH 9.20 +1.20 (15.00%) 0 0
PAN 42.80 0.00 (0.00%) 500 21,400.00
SDA 3.00 0.00 (0.00%) 1,000 3,000
SRA 11.10 -0.20 (1.77%) 136,700 1,517,370
STU 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VCM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNC 34.10 0.00 (0.00%) 21,799 743,345.86
VQC 14.00 +0.20 (1.45%) 0 0