Dịch vụ & hỗ trợ công nghiệp
17.03
+0.39 (2.35%)
Mở cửa: 17.18 Cao: 17.42 Thấp: 16.54 Cao 52 tuần: 21.34 Thấp 52 tuần: 16.35
Khối lượng: 84,570 Khối lượng BQ: 125,899.04 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
APC 18.60 -0.10 (0.53%) 2,000 37,200
CMS 5.30 -0.50 (8.62%) 2,000 10,600
HOT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MTH 11.80 +0.20 (1.72%) 0 0
PAN 42.80 0.00 (0.00%) 500 21,400.00
SDA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SRA 18.90 -0.20 (1.05%) 121,331 2,293,155.90
STU 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VCM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNC 42.00 0.00 (0.00%) 300 12,600
VQC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0