Thức uống
69.43
+0.43 (0.63%)
Mở cửa: 69.22 Cao: 69.97 Thấp: 68.52 Cao 52 tuần: 77.57 Thấp 52 tuần: 68.52
Khối lượng: 208,160 Khối lượng BQ: 212,704.62 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
HAD 22.80 +0.10 (0.44%) 2,000 45,600.00
HAT 36.00 -0.80 (2.17%) 500 18,000
HNM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
IFS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
IFS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SCD 45.40 +0.30 (0.67%) 1,750 79,450.00
SMB 31.70 +0.20 (0.63%) 0 0
THB 9.70 +0.40 (4.30%) 200 1,940
VCF 179.00 0.00 (0.00%) 10 1,790
VDL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VKD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNM 126.70 0.00 (0.00%) 417,820 52,937,792.75
VTL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
WSB 46.40 +0.10 (0.22%) 0 0