Thức uống
69.43
+0.43 (0.63%)
Mở cửa: 69.22 Cao: 69.97 Thấp: 68.52 Cao 52 tuần: 77.57 Thấp 52 tuần: 68.52
Khối lượng: 208,160 Khối lượng BQ: 212,704.62 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
HAD 23.50 0.00 (0.00%) 6,000 141,000
HAT 34.30 +1.50 (4.57%) 4,300 147,490.00
HNM 7.20 +0.60 (9.09%) 57,936 417,139.20
IFS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
IFS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SCD 45.40 +0.30 (0.67%) 1,750 79,450.00
SMB 31.70 +0.20 (0.63%) 0 0
THB 10.00 0.00 (0.00%) 10,000 100,000
VCF 179.00 0.00 (0.00%) 10 1,790
VDL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VKD 20.50 +2.50 (13.89%) 0 0
VNM 126.70 0.00 (0.00%) 417,820 52,937,792.75
VTL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
WSB 47.80 -0.60 (1.24%) 0 0