Thức uống
69.43
+0.43 (0.63%)
Mở cửa: 69.22 Cao: 69.97 Thấp: 68.52 Cao 52 tuần: 77.57 Thấp 52 tuần: 68.52
Khối lượng: 208,160 Khối lượng BQ: 212,704.62 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
HAD 28.80 +1.00 (3.60%) 921 26,524.80
HAT 36.40 -0.30 (0.82%) 700 25,480.00
HNM 3.10 +0.10 (3.33%) 30,600 94,860
IFS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
IFS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SCD 45.40 +0.30 (0.67%) 1,750 79,450.00
SMB 31.70 +0.20 (0.63%) 0 0
THB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VCF 179.00 0.00 (0.00%) 10 1,790
VDL 27.20 0.00 (0.00%) 17,400 473,280.02
VKD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNM 126.70 0.00 (0.00%) 417,820 52,937,792.75
VTL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
WSB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0