Hàng hoá cá nhân & gia dụng
35.56
+0.84 (2.42%)
Mở cửa: 35.04 Cao: 35.88 Thấp: 34.83 Cao 52 tuần: 45.64 Thấp 52 tuần: 34.14
Khối lượng: 411,030 Khối lượng BQ: 840,666.92 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
DAG 15.30 +0.05 (0.33%) 30,740 470,322
EVE 25.10 +0.10 (0.40%) 101,090 2,537,359
GER 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GIL 46.30 +0.50 (1.09%) 14,290 661,626.99
GMC 26.10 0.00 (0.00%) 4,260 111,186
HDM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KMR 5.12 -0.03 (0.58%) 28,450 145,664
KSD 5.10 -0.10 (1.92%) 14,000 71,400
LIX 57.50 +0.60 (1.05%) 20 1,150
NPS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PTG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SHI 8.51 +0.06 (0.71%) 320,680 2,728,986.80
SSF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
ST8 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TCM 15.00 -0.05 (0.33%) 55,940 839,100
TET 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TLG 105.00 +5.40 (5.42%) 420 44,100
TNG 18.20 -0.10 (0.55%) 768,024 13,978,037.57
TTG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VDN 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VTI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0