Nông & hải sản
42.88
+0.09 (0.21%)
Mở cửa: 42.74 Cao: 43.51 Thấp: 42.03 Cao 52 tuần: 49.33 Thấp 52 tuần: 42.49
Khối lượng: 560,680 Khối lượng BQ: 688,478.27 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
AAM 10.70 +0.70 (7.00%) 1,600 17,120
ABT 45.00 0.00 (0.00%) 10 450
ACL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
AGF 7.32 0.00 (0.00%) 360 2,635.20
DBC 23.70 +0.20 (0.85%) 132,720 3,145,464.13
HVG 9.45 +0.02 (0.21%) 229,850 2,172,082.50
MPC 28.70 -3.50 (10.87%) 0 0
NSC 89.00 0.00 (0.00%) 530 47,170
PSL 20.50 -2.50 (10.87%) 0 0
SFN 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SFN 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SNC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SSC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TH1 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VHC 58.70 +0.20 (0.34%) 60,990 3,580,113.06