Dược & công nghệ sinh học
43.72
-0.69 (1.54%)
Mở cửa: 44.22 Cao: 44.56 Thấp: 43.37 Cao 52 tuần: 49.54 Thấp 52 tuần: 43.72
Khối lượng: 23,610 Khối lượng BQ: 70,226.92 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
DBT 12.30 0.00 (0.00%) 2,600 31,980
DCL 24.60 +0.30 (1.23%) 30,810 757,926
DDN 12.00 0.00 (0.00%) 0 0
DHG 102.30 0.00 (0.00%) 22,750 2,327,325.07
DHT 36.20 -0.10 (0.28%) 4,500 162,900.00
DMC 71.40 -0.50 (0.70%) 5,360 382,704.01
DNM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DPP 15.80 +2.00 (14.49%) 0 0
IMP 51.50 -1.50 (2.83%) 4,430 228,145
LDP 30.80 -0.20 (0.65%) 1,210 37,268.00
MKP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MKV 11.60 -1.00 (7.94%) 2,200 25,520
MTP 11.30 +0.10 (0.89%) 0 0
NDC 36.60 +4.70 (14.73%) 0 0
OPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PMC 62.80 +0.80 (1.29%) 2,300 144,440.00
PPP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PPP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SPM 17.60 +1.10 (6.67%) 80 1,408
TRA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VMD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0