Dược & công nghệ sinh học
43.72
-0.69 (1.54%)
Mở cửa: 44.22 Cao: 44.56 Thấp: 43.37 Cao 52 tuần: 49.54 Thấp 52 tuần: 43.72
Khối lượng: 23,610 Khối lượng BQ: 70,226.92 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
DBT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DCL 24.60 +0.30 (1.23%) 30,810 757,926
DDN 11.70 +0.50 (4.46%) 0 0
DHG 102.30 0.00 (0.00%) 22,750 2,327,325.07
DHT 38.50 -0.30 (0.77%) 24,820 955,570
DMC 71.40 -0.50 (0.70%) 5,360 382,704.01
DNM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DPP 12.00 +1.50 (14.29%) 0 0
IMP 51.50 -1.50 (2.83%) 4,430 228,145
LDP 22.50 -1.50 (6.25%) 1,100 24,750
MKP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MKV 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NDC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
OPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PPP 9.70 0.00 (0.00%) 2,000 19,400
PPP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SPM 17.60 +1.10 (6.67%) 80 1,408
TRA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VMD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0