Bán lẻ tổng hợp
31.25
+0.19 (0.60%)
Mở cửa: 31.02 Cao: 31.48 Thấp: 30.78 Cao 52 tuần: 37.20 Thấp 52 tuần: 30.60
Khối lượng: 56,950 Khối lượng BQ: 103,528.27 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BTT 33.95 -2.55 (6.99%) 10 339.50
CMV 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
COM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HTC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PIT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PTH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SFC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TMC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TNA 58.20 +0.20 (0.34%) 1,240 72,168.00
VT1 0.00 0.00 (0.00%) 0 0