Truyền thông
23.27
-1.10 (4.50%)
Mở cửa: 23.05 Cao: 23.38 Thấp: 23.05 Cao 52 tuần: 29.96 Thấp 52 tuần: 22.61
Khối lượng: 5,630 Khối lượng BQ: 34,027.50 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
ALT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
ALT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DAD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
EBS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PNC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SED 17.30 0.00 (0.00%) 200 3,460.00
VNX 67.40 -0.60 (0.88%) 0 0