Du lịch & giải trí
30.95
-0.71 (2.26%)
Mở cửa: 31.08 Cao: 31.28 Thấp: 30.29 Cao 52 tuần: 33.75 Thấp 52 tuần: 28.78
Khối lượng: 297,410 Khối lượng BQ: 281,665.19 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
DL1 25.30 -0.50 (1.94%) 25,000 632,499.98
DLD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DSN 61.80 +0.50 (0.82%) 2,680 165,624.00
DXL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GTT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GTT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MAS 92.40 -0.10 (0.11%) 11,900 1,099,560.02
MAS 95.90 -95,704.10 (99.90%) 100 9,590.00
MNC 4.50 -0.20 (4.26%) 700 3,150
OCH 7.10 +0.10 (1.43%) 2,100 14,910
PGT 3.90 0.00 (0.00%) 1,200 4,680
PVR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
RIC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SGH 39.30 +3.10 (8.56%) 200 7,860.00
SGH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TCT 56.00 0.00 (0.00%) 3,070 171,920
TTR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VIR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
WCS 165.00 -3.00 (1.79%) 200 33,000