Du lịch & giải trí
30.95
-0.71 (2.26%)
Mở cửa: 31.08 Cao: 31.28 Thấp: 30.29 Cao 52 tuần: 33.75 Thấp 52 tuần: 28.78
Khối lượng: 297,410 Khối lượng BQ: 281,665.19 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
DL1 35.40 +0.90 (2.61%) 5,100 180,540.01
DLD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DSN 61.80 +0.50 (0.82%) 2,680 165,624.00
DXL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GTT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GTT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MAS 43.20 +1.20 (2.86%) 12,300 531,360.01
MAS 95.90 -95,704.10 (99.90%) 100 9,590.00
MNC 3.90 0.00 (0.00%) 1,300 5,070
OCH 6.10 -0.10 (1.61%) 200 1,220
PGT 3.40 +0.30 (9.68%) 1,200 4,080
PVR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
RIC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SGH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SGH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TCT 56.00 0.00 (0.00%) 3,070 171,920
TTR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VIR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
WCS 126.00 0.00 (0.00%) 100 12,600