Du lịch & giải trí
30.95
-0.71 (2.26%)
Mở cửa: 31.08 Cao: 31.28 Thấp: 30.29 Cao 52 tuần: 33.75 Thấp 52 tuần: 28.78
Khối lượng: 297,410 Khối lượng BQ: 281,665.19 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
DL1 45.10 0.00 (0.00%) 200 9,020.00
DLD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DSN 61.80 +0.50 (0.82%) 2,680 165,624.00
DXL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GTT 0.50 0.00 (0.00%) 0 0
GTT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MAS 83.00 +0.10 (0.12%) 4,920 408,360
MAS 95.90 -95,704.10 (99.90%) 100 9,590.00
MNC 4.40 0.00 (0.00%) 500 2,200
OCH 5.00 0.00 (0.00%) 100 500
PGT 4.00 +0.20 (5.26%) 500 2,000
PVR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
RIC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SGH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SGH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TCT 56.00 0.00 (0.00%) 3,070 171,920
TTR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VIR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
WCS 160.00 0.00 (0.00%) 800 128,000