Du lịch & giải trí
30.95
-0.71 (2.26%)
Mở cửa: 31.08 Cao: 31.28 Thấp: 30.29 Cao 52 tuần: 33.75 Thấp 52 tuần: 28.78
Khối lượng: 297,410 Khối lượng BQ: 281,665.19 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
DL1 37.00 0.00 (0.00%) 4,703 174,011
DLD 9.20 0.00 (0.00%) 0 0
DSN 61.80 +0.50 (0.82%) 2,680 165,624.00
DXL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GTT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GTT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MAS 47.00 0.00 (0.00%) 1,677 78,819
MAS 95.90 -95,704.10 (99.90%) 100 9,590.00
MNC 4.10 -0.40 (8.89%) 100 410
OCH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PGT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PVR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
RIC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SGH 70.00 +6.00 (9.38%) 600 42,000
SGH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TCT 56.00 0.00 (0.00%) 3,070 171,920
TTR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VIR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
WCS 131.00 0.00 (0.00%) 2,900 379,900