Điện nước & dịch vụ công cộng
35.71
+0.15 (0.41%)
Mở cửa: 35.82 Cao: 36.18 Thấp: 35.46 Cao 52 tuần: 40.98 Thấp 52 tuần: 35.57
Khối lượng: 590,780 Khối lượng BQ: 650,737.50 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BTP 13.95 +0.10 (0.72%) 34,810 485,599.50
BTW 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BWA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CHP 20.80 +0.10 (0.48%) 6,050 125,839.99
CLW 16.20 +0.10 (0.62%) 20 324.00
DNC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DTV 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GDW 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HJS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KHP 11.40 -0.30 (2.56%) 15,220 173,508
NBP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NBW 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NT2 27.35 0.00 (0.00%) 37,910 1,036,838.50
PPC 16.80 -0.25 (1.47%) 8,500 142,799.99
SBA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SEB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SJD 24.50 -0.40 (1.61%) 13,420 328,790
TBC 25.00 0.00 (0.00%) 4,200 105,000
TDW 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TIC 12.50 +0.40 (3.31%) 2,630 32,875
TMP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VPC 1.50 -1,398.50 (99.89%) 200 300
VSH 15.20 0.00 (0.00%) 7,560 114,912