Phần mềm & dịch vụ máy tính
32.44
+0.05 (0.16%)
Mở cửa: 32.70 Cao: 32.70 Thấp: 32.02 Cao 52 tuần: 40.93 Thấp 52 tuần: 32.39
Khối lượng: 247,180 Khối lượng BQ: 336,980.77 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
CMT 9.40 +0.30 (3.30%) 0 0
HIG 7.00 +0.40 (6.06%) 0 0
HPT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
ITD 25.20 +0.70 (2.86%) 56,260 1,417,752.06
SGT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VLA 13.70 -0.10 (0.72%) 100 1,370