Phần cứng & thiết bị
27.48
+0.40 (1.48%)
Mở cửa: 27.48 Cao: 28.18 Thấp: 26.68 Cao 52 tuần: 40.00 Thấp 52 tuần: 25.46
Khối lượng: 150,500 Khối lượng BQ: 193,142.31 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
CKV 18.00 -1.00 (5.26%) 5,000 90,000
CMG 14.95 0.00 (0.00%) 10 149.50
FPT 45.20 +0.10 (0.22%) 295,810 13,370,612.30
ONE 0.00 0.00 (0.00%) 20 0
PET 10.40 +0.15 (1.46%) 15,160 157,664
POT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SAM 8.44 +0.08 (0.96%) 8,200 69,208
TAG 35.00 +0.10 (0.29%) 16,316 571,060
TST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
UNI 4.30 -0.40 (8.51%) 38,310 164,733
UNI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VAT 4.20 +0.30 (7.69%) 48,000 201,600
VHG 2.19 -0.01 (0.45%) 155,890 341,399.10
VTC 0.00 0.00 (0.00%) 12 0
VTC 9.10 -8,990.90 (99.90%) 500 4,550