Phần cứng & thiết bị
27.48
+0.40 (1.48%)
Mở cửa: 27.48 Cao: 28.18 Thấp: 26.68 Cao 52 tuần: 40.00 Thấp 52 tuần: 25.46
Khối lượng: 150,500 Khối lượng BQ: 193,142.31 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
CKV 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CMG 14.95 0.00 (0.00%) 10 149.50
FPT 45.20 +0.10 (0.22%) 295,810 13,370,612.30
ONE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PET 10.40 +0.15 (1.46%) 15,160 157,664
POT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SAM 8.44 +0.08 (0.96%) 8,200 69,208
TAG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
UNI 5.60 +0.50 (9.80%) 100 560
UNI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VAT 1.80 -0.10 (5.26%) 2,000 3,600
VHG 0.80 +0.10 (14.29%) 0 0
VTC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VTC 9.10 -8,990.90 (99.90%) 500 4,550