Thiết bị điện & điện tử
30.74
+0.02 (0.07%)
Mở cửa: 30.70 Cao: 31.03 Thấp: 30.41 Cao 52 tuần: 36.21 Thấp 52 tuần: 29.60
Khối lượng: 375,570 Khối lượng BQ: 799,829.62 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BTH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DQC 62.50 -0.40 (0.64%) 670 41,875
ELC 25.80 -0.10 (0.39%) 68,620 1,770,395.93
FBA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
KST 16.00 -0.50 (3.03%) 500 8,000
KTT 5.00 +0.30 (6.38%) 90,900 454,500
LGC 24.00 -1.10 (4.38%) 200 4,800
NAG 5.60 +0.10 (1.82%) 10,130 56,728
NHW 10.80 -0.80 (6.90%) 400 4,320
PAC 32.00 +0.40 (1.27%) 79,560 2,545,920
PMT 4.00 -0.60 (13.04%) 0 0
RAL 98.60 +0.10 (0.10%) 1,290 127,194.00
SMT 35.00 +3.10 (9.72%) 300 10,500
TGP 5.00 -0.70 (12.28%) 0 0
TIE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TSB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TYA 10.60 +0.20 (1.92%) 17,720 187,832
VBH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VTB 12.45 -0.20 (1.58%) 20 249