Bao bì & đóng gói
29.53
+0.24 (0.83%)
Mở cửa: 29.39 Cao: 29.80 Thấp: 29.14 Cao 52 tuần: 36.65 Thấp 52 tuần: 28.65
Khối lượng: 189,250 Khối lượng BQ: 173,084.62 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BBS 6.60 +0.60 (10.00%) 100 660
BPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BPC 16.90 -17,383.10 (99.90%) 500 8,450
BTG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BXH 16.50 -1.80 (9.84%) 200 3,300
DAP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HDO 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HPB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HPB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MCP 27.00 +1.75 (6.93%) 70,840 1,912,680
PMS 12.70 +0.20 (1.60%) 300 3,810
PMS 25.50 -25,974.50 (99.90%) 300 7,650
SDG 33.70 -3.70 (9.89%) 39,600 1,334,520.04
SPP 2.40 +0.10 (4.35%) 5,000 12,000
STP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SVI 44.00 0.00 (0.00%) 1,140 50,160
TPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TPP 10.00 0.00 (0.00%) 4,000 40,000
TTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VBC 18.10 -1.30 (6.70%) 200 3,620
VKP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VKP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VPK 0.00 0.00 (0.00%) 0 0