Bao bì & đóng gói
29.53
+0.24 (0.83%)
Mở cửa: 29.39 Cao: 29.80 Thấp: 29.14 Cao 52 tuần: 36.65 Thấp 52 tuần: 28.65
Khối lượng: 189,250 Khối lượng BQ: 173,084.62 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BBS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BPC 16.90 -17,383.10 (99.90%) 500 8,450
BTG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BXH 18.00 -0.50 (2.70%) 12,500 225,000
DAP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBD 13.20 +1.70 (14.78%) 0 0
HBD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HDO 0.70 -0.10 (12.50%) 0 0
HPB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HPB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MCP 27.00 +1.75 (6.93%) 70,840 1,912,680
PMS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PMS 25.50 -25,974.50 (99.90%) 300 7,650
SDG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SPP 16.60 -0.40 (2.35%) 57,500 954,500
STP 0.00 0.00 (0.00%) 93 0
SVI 44.00 0.00 (0.00%) 1,140 50,160
TPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TPP 12.00 +0.10 (0.84%) 113 1,356
TTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VBC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VKP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VKP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VPK 0.00 0.00 (0.00%) 0 0