Bao bì & đóng gói
29.53
+0.24 (0.83%)
Mở cửa: 29.39 Cao: 29.80 Thấp: 29.14 Cao 52 tuần: 36.65 Thấp 52 tuần: 28.65
Khối lượng: 189,250 Khối lượng BQ: 173,084.62 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BBS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BPC 16.90 -17,383.10 (99.90%) 500 8,450
BTG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BXH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DAP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HDO 0.70 +0.10 (16.67%) 0 0
HPB 12.10 +1.50 (14.15%) 0 0
HPB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MCP 27.00 +1.75 (6.93%) 70,840 1,912,680
PMS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PMS 25.50 -25,974.50 (99.90%) 300 7,650
SDG 22.50 +0.10 (0.45%) 200 4,500
SPP 5.40 +0.30 (5.88%) 221,306 1,195,052.40
STP 0.00 0.00 (0.00%) 93 0
SVI 44.00 0.00 (0.00%) 1,140 50,160
TPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TPP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VBC 21.70 0.00 (0.00%) 200 4,340.00
VKP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VKP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VPK 0.00 0.00 (0.00%) 0 0