Bao bì & đóng gói
29.53
+0.24 (0.83%)
Mở cửa: 29.39 Cao: 29.80 Thấp: 29.14 Cao 52 tuần: 36.65 Thấp 52 tuần: 28.65
Khối lượng: 189,250 Khối lượng BQ: 173,084.62 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
BBS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BPC 16.70 +1.50 (9.87%) 100 1,670.00
BPC 16.90 -17,383.10 (99.90%) 500 8,450
BTG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BXH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DAP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBD 16.10 +2.10 (15.00%) 0 0
HBD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HDO 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HPB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HPB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MCP 27.00 +1.75 (6.93%) 70,840 1,912,680
PMS 13.90 0.00 (0.00%) 3,508 48,761.20
PMS 25.50 -25,974.50 (99.90%) 300 7,650
SDG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SPP 3.80 -0.10 (2.56%) 292,625 1,111,975
STP 7.20 0.00 (0.00%) 1,800 12,960
SVI 44.00 0.00 (0.00%) 1,140 50,160
TPC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TPP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VBC 19.00 +0.50 (2.70%) 200 3,800
VKP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VKP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VPK 0.00 0.00 (0.00%) 0 0