In ấn & xuất bản
14.42
+0.32 (2.24%)
Mở cửa: 14.23 Cao: 14.74 Thấp: 13.98 Cao 52 tuần: 17.11 Thấp 52 tuần: 13.43
Khối lượng: 199,000 Khối lượng BQ: 125,082.69 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
ADC 16.10 -0.10 (0.62%) 810 13,041
BDB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BED 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DAE 15.80 +0.10 (0.64%) 600 9,480
DST 1.80 0.00 (0.00%) 132,000 237,600
ECI 16.50 +1.50 (10.00%) 100 1,650
EID 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HEV 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
IHK 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
IN4 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
INN 30.00 +1.40 (4.90%) 28,200 846,000
KBE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
LBE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
QST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SAP 5.80 -1.00 (14.71%) 0 0
SGD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
STC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TPH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0