In ấn & xuất bản
14.42
+0.32 (2.24%)
Mở cửa: 14.23 Cao: 14.74 Thấp: 13.98 Cao 52 tuần: 17.11 Thấp 52 tuần: 13.43
Khối lượng: 199,000 Khối lượng BQ: 125,082.69 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
ADC 14.50 0.00 (0.00%) 5,600 81,200
BDB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BED 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DAE 16.20 +0.10 (0.62%) 300 4,860.00
DST 0.90 0.00 (0.00%) 52,700 47,430
ECI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
EID 13.00 -0.10 (0.76%) 200 2,600
HBE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HEV 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
IHK 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
IN4 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
INN 34.20 -0.30 (0.87%) 39,370 1,346,454.04
KBE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
LBE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
QST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SAP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SGD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
STC 16.50 +1.30 (8.55%) 100 1,650
TPH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0