In ấn & xuất bản
14.42
+0.32 (2.24%)
Mở cửa: 14.23 Cao: 14.74 Thấp: 13.98 Cao 52 tuần: 17.11 Thấp 52 tuần: 13.43
Khối lượng: 199,000 Khối lượng BQ: 125,082.69 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
ADC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BDB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BED 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DAE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DST 1.70 +0.10 (6.25%) 195,000 331,500
ECI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
EID 13.00 +0.40 (3.17%) 3,500 45,500
HBE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HEV 10.90 0.00 (0.00%) 200 2,180
HTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
IHK 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
IN4 90.80 +11.80 (14.94%) 0 0
INN 33.00 +1.00 (3.13%) 6,300 207,900
KBE 17.00 0.00 (0.00%) 0 0
LBE 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PTP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
QST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SAP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SGD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
STC 17.00 +0.50 (3.03%) 200 3,400
TPH 0.00 0.00 (0.00%) 0 0