Nội thất & thiết bị
51.44
+1.03 (2.05%)
Mở cửa: 51.92 Cao: 51.92 Thấp: 50.81 Cao 52 tuần: 60.67 Thấp 52 tuần: 49.48
Khối lượng: 154,900 Khối lượng BQ: 235,342.69 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
DCS 0.50 +0.10 (25.00%) 0 0
DLG 2.89 -0.01 (0.34%) 332,530 961,011.70
GDT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GTA 12.95 +0.15 (1.17%) 300 3,885
MHL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SAV 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TMW 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TTF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0