Tài chính
19.22
+0.12 (0.61%)
Mở cửa: 19.06 Cao: 19.48 Thấp: 18.78 Cao 52 tuần: 25.72 Thấp 52 tuần: 17.99
Khối lượng: 4,968,190 Khối lượng BQ: 6,506,786.73 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
AGR 2.50 +0.04 (1.63%) 16,130 40,325
APG 4.50 -0.10 (2.17%) 122,670 552,015
APS 3.10 0.00 (0.00%) 2,400 7,440
APS 3.90 -3,696.10 (99.89%) 1,000 3,900
BVS 12.50 0.00 (0.00%) 20,996 262,450
EFI 2.80 +0.30 (12.00%) 0 0
HBS 2.80 +0.10 (3.70%) 31,600 88,480
HCM 28.40 +0.15 (0.53%) 61,750 1,753,700
IDJ 3.40 +0.10 (3.03%) 12,500 42,500
ORS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PIV 1.10 -0.10 (8.33%) 0 0
PSI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PVF 6.80 -0.20 (2.86%) 1,312,550 8,925,340
SBS 2.00 0.00 (0.00%) 0 0
SBS 1.90 -2,098.10 (99.91%) 5,000 9,500
SHS 11.50 +0.10 (0.88%) 539,214 6,200,961
SSI 20.35 +0.25 (1.24%) 597,530 12,159,735.50
TIG 3.50 0.00 (0.00%) 772,381 2,703,333.50
VDS 13.30 +1.20 (9.92%) 86,108 1,145,236.40
VDS 11.50 -10,588.50 (99.89%) 300 3,450
VIG 1.50 0.00 (0.00%) 100 150
VIX 8.40 -0.30 (3.45%) 11,257 94,558.80
VND 24.90 +0.90 (3.75%) 571,803 14,237,894.70
WSS 3.20 0.00 (0.00%) 13,700 43,840