Tài chính
19.22
+0.12 (0.61%)
Mở cửa: 19.06 Cao: 19.48 Thấp: 18.78 Cao 52 tuần: 25.72 Thấp 52 tuần: 17.99
Khối lượng: 4,968,190 Khối lượng BQ: 6,506,786.73 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
AGR 2.50 +0.04 (1.63%) 16,130 40,325
APG 4.50 -0.10 (2.17%) 122,670 552,015
APS 3.30 -0.10 (2.94%) 129,600 427,680
APS 3.90 -3,696.10 (99.89%) 1,000 3,900
BVS 19.80 +0.10 (0.51%) 11,780 233,243.99
EFI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBS 2.60 -0.10 (3.70%) 4,400 11,440
HCM 28.40 +0.15 (0.53%) 61,750 1,753,700
IDJ 3.20 +0.20 (6.67%) 10,900 34,880
ORS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PIV 34.80 -1.20 (3.33%) 566,700 19,721,159.43
PSI 0.00 0.00 (0.00%) 10 0
PVF 6.80 -0.20 (2.86%) 1,312,550 8,925,340
SBS 2.10 0.00 (0.00%) 0 0
SBS 1.90 -2,098.10 (99.91%) 5,000 9,500
SHS 18.80 +0.30 (1.62%) 1,540,005 28,952,092.46
SSI 20.35 +0.25 (1.24%) 597,530 12,159,735.50
TIG 4.20 +0.10 (2.44%) 360,785 1,515,297
VDS 13.30 +1.20 (9.92%) 86,108 1,145,236.40
VDS 11.50 -10,588.50 (99.89%) 300 3,450
VIG 1.80 +0.10 (5.88%) 74,200 133,560
VIX 7.30 +0.20 (2.82%) 316,879 2,313,216.70
VND 24.90 +0.90 (3.75%) 571,803 14,237,894.70
WSS 4.40 0.00 (0.00%) 3,100 13,640