Tài chính
19.22
+0.12 (0.61%)
Mở cửa: 19.06 Cao: 19.48 Thấp: 18.78 Cao 52 tuần: 25.72 Thấp 52 tuần: 17.99
Khối lượng: 4,968,190 Khối lượng BQ: 6,506,786.73 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
AGR 2.50 +0.04 (1.63%) 16,130 40,325
APG 4.50 -0.10 (2.17%) 122,670 552,015
APS 2.50 0.00 (0.00%) 13,200 33,000
APS 3.90 -3,696.10 (99.89%) 1,000 3,900
BVS 10.90 0.00 (0.00%) 34,110 371,799
EFI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBS 3.50 +0.20 (6.06%) 1,300 4,550
HCM 28.40 +0.15 (0.53%) 61,750 1,753,700
IDJ 3.70 0.00 (0.00%) 14,300 52,910
ORS 5.80 +0.10 (1.75%) 0 0
PHS 11.20 -0.10 (0.88%) 0 0
PIV 0.70 0.00 (0.00%) 0 0
PSI 2.60 -0.10 (3.70%) 2,520 6,552
PVF 6.80 -0.20 (2.86%) 1,312,550 8,925,340
SBS 1.30 0.00 (0.00%) 0 0
SBS 1.90 -2,098.10 (99.91%) 5,000 9,500
SHS 8.50 +0.20 (2.41%) 593,551 5,045,183.50
SSI 20.35 +0.25 (1.24%) 597,530 12,159,735.50
TIG 3.10 -0.10 (3.13%) 42,180 130,758
VDS 13.30 +1.20 (9.92%) 86,108 1,145,236.40
VDS 11.50 -10,588.50 (99.89%) 300 3,450
VIG 1.10 +0.10 (10.00%) 202,700 222,970
VIX 6.30 +0.20 (3.28%) 4,461 28,104.30
VND 24.90 +0.90 (3.75%) 571,803 14,237,894.70
WSS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0