Tài chính
19.22
+0.12 (0.61%)
Mở cửa: 19.06 Cao: 19.48 Thấp: 18.78 Cao 52 tuần: 25.72 Thấp 52 tuần: 17.99
Khối lượng: 4,968,190 Khối lượng BQ: 6,506,786.73 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
AGR 2.50 +0.04 (1.63%) 16,130 40,325
APG 4.50 -0.10 (2.17%) 122,670 552,015
APS 3.20 0.00 (0.00%) 57,800 184,960
APS 3.90 -3,696.10 (99.89%) 1,000 3,900
BVS 20.00 +0.20 (1.01%) 3,366 67,320
EFI 7.30 -0.20 (2.67%) 0 0
HBS 2.50 0.00 (0.00%) 100 250
HCM 28.40 +0.15 (0.53%) 61,750 1,753,700
IDJ 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
ORS 2.30 0.00 (0.00%) 1,400 3,220
PIV 12.40 -0.20 (1.59%) 934,000 11,581,600
PSI 4.10 +0.30 (7.89%) 1,000 4,100
PVF 6.80 -0.20 (2.86%) 1,312,550 8,925,340
SBS 2.00 0.00 (0.00%) 0 0
SBS 1.90 -2,098.10 (99.91%) 5,000 9,500
SHS 18.50 +0.10 (0.54%) 845,092 15,634,202
SSI 20.35 +0.25 (1.24%) 597,530 12,159,735.50
TIG 4.10 +0.10 (2.50%) 276,864 1,135,142.40
VDS 13.30 +1.20 (9.92%) 86,108 1,145,236.40
VDS 11.50 -10,588.50 (99.89%) 300 3,450
VIG 2.90 -0.30 (9.38%) 508,210 1,473,809
VIX 11.60 -1.20 (9.38%) 734,203 8,516,754.80
VND 24.90 +0.90 (3.75%) 571,803 14,237,894.70
WSS 4.10 0.00 (0.00%) 6,000 24,600