Tài chính
19.22
+0.12 (0.61%)
Mở cửa: 19.06 Cao: 19.48 Thấp: 18.78 Cao 52 tuần: 25.72 Thấp 52 tuần: 17.99
Khối lượng: 4,968,190 Khối lượng BQ: 6,506,786.73 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
AGR 2.50 +0.04 (1.63%) 16,130 40,325
APG 4.50 -0.10 (2.17%) 122,670 552,015
APS 2.30 0.00 (0.00%) 12,500 28,750
APS 3.90 -3,696.10 (99.89%) 1,000 3,900
BVS 10.70 -0.10 (0.93%) 44,300 474,010
EFI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBS 2.10 +0.10 (5.00%) 5,300 11,130
HCM 28.40 +0.15 (0.53%) 61,750 1,753,700
IDJ 7.20 +0.10 (1.41%) 245,400 1,766,880
ORS 7.00 0.00 (0.00%) 0 0
PHS 10.00 0.00 (0.00%) 0 0
PIV 0.60 0.00 (0.00%) 0 0
PSI 2.30 -0.10 (4.17%) 1,500 3,450
PVF 6.80 -0.20 (2.86%) 1,312,550 8,925,340
SBS 1.30 0.00 (0.00%) 0 0
SBS 1.90 -2,098.10 (99.91%) 5,000 9,500
SHS 8.00 -0.20 (2.44%) 580,615 4,644,920
SSI 20.35 +0.25 (1.24%) 597,530 12,159,735.50
TIG 4.10 +0.10 (2.50%) 471,240 1,932,084
VDS 13.30 +1.20 (9.92%) 86,108 1,145,236.40
VDS 11.50 -10,588.50 (99.89%) 300 3,450
VIG 1.10 0.00 (0.00%) 260,600 286,660
VIX 6.00 -0.10 (1.64%) 17,400 104,400
VND 24.90 +0.90 (3.75%) 571,803 14,237,894.70
WSS 1.90 -0.10 (5.00%) 3,000 5,700