Sản xuất dầu khí
55.22
+1.14 (2.12%)
Mở cửa: 54.57 Cao: 55.29 Thấp: 54.00 Cao 52 tuần: 69.72 Thấp 52 tuần: 52.36
Khối lượng: 227,250 Khối lượng BQ: 435,248.85 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
APP 6.40 -0.70 (9.86%) 310 1,984
HFC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MTG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MTG 3.80 -3,796.20 (99.90%) 800 3,040
PGD 38.70 +0.30 (0.78%) 60,600 2,345,220.06
PGS 31.60 -0.20 (0.63%) 2,500 79,000
POV 8.50 -0.50 (5.56%) 0 0
PSC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PVG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VMG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0