Sản xuất dầu khí
55.22
+1.14 (2.12%)
Mở cửa: 54.57 Cao: 55.29 Thấp: 54.00 Cao 52 tuần: 69.72 Thấp 52 tuần: 52.36
Khối lượng: 227,250 Khối lượng BQ: 435,248.85 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
APP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HFC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MTG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MTG 3.80 -3,796.20 (99.90%) 800 3,040
PGD 38.70 +0.30 (0.78%) 60,600 2,345,220.06
PGS 33.90 -0.80 (2.31%) 250 8,475.00
POV 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PSC 18.00 +1.00 (5.88%) 101 1,818
PVG 8.10 +0.10 (1.25%) 43,600 353,160
VMG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0