Sản xuất dầu khí
55.22
+1.14 (2.12%)
Mở cửa: 54.57 Cao: 55.29 Thấp: 54.00 Cao 52 tuần: 69.72 Thấp 52 tuần: 52.36
Khối lượng: 227,250 Khối lượng BQ: 435,248.85 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
APP 4.50 -0.40 (8.16%) 100 450
HFC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MTG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MTG 3.80 -3,796.20 (99.90%) 800 3,040
PGD 38.70 +0.30 (0.78%) 60,600 2,345,220.06
PGS 0.00 0.00 (0.00%) 35 0
POV 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PSC 13.50 +1.20 (9.76%) 100 1,350
PVG 8.30 0.00 (0.00%) 66,200 549,460
VMG 2.10 0.00 (0.00%) 0 0