0.57
-0.87 (99.43%)
Mở cửa: 0.57 Cao: Thấp: Cao 52 tuần: 0.59 Thấp 52 tuần: 0.53
Khối lượng: 14,277,385 Khối lượng BQ: 10,587,931.48 GTGD: 0 GTGD BQ: 0.00
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Ngày 2012-05-22 2012-05-21 2012-05-18 2012-05-17 2012-05-16
Giao dịch thị trường
Cổ phiếu 998,169 248,766 193,150 182,720 412,790
Chứng chỉ quỹ 0 0 0 0 0
Trái phiếu 0 0 0 0 0
Tổng cộng 998,169 248,766 193,150 182,720 412,790
Giao dịch NDTNN
Mua 0 0 16,600 6,800 5,700
Bán 0 10,000 10,000 0 0
Chênh lệch 0 -10,000 6,600 6,800 5,700
Thống kê
Tăng 13 29 14 16 24
Tăng trần 3 14 7 7 10
Giảm 85 97 113 108 103
Giảm sàn 2 4 4 8 5
Đứng giá 98 126 127 124 127
Chênh lệch -72 -68 -99 -92 -79
Tình hình đặt lệnh
Tổng số lệnh mua
Tổng số lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán
Chênh lệch