BTP - CTCP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA (HOSE)
Cập nhật lúc 06/01/2017 09:00 AM
13.95
+0.10 (0.72%)
Giá tham chiếu: 13.85 Giá cao nhất: 14.00 Giá thấp nhất: 13.95 Khối lượng: 34,810 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 24,193,834
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 49,740
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 25/11/2009 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 821,166,500
Số CP đang lưu hành 59,290,000 EPS (4 quý) -1,520
Beta 1.29 ROA -4.53
P/E -9.18 Đòn bẩy TC 2.15
P/B 4.36 ROE -10.48
BookValue 3,198 EPS (năm) -2,958
Khối lượng TB 10 ngày 49,740
Mã niêm yết: BTP
Tên doanh nghiệp: CTCP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
Địa chị: P.Long Hương - TX.Bà Rịa
Tỉnh thành: An Giang
Website: http://www.btp.com.vn
Email: Briapp@vnn.vn
Phone: (84.64) 2212811
Sàn giao dịch: HOSE