BTW - CTCP CẤP NƯỚC BẾN THÀNH (UPCOM)
Cập nhật lúc 18/09/2019 11:00 AM
25.9
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 25.90 Giá cao nhất: 0.00 Giá thấp nhất: 0.00 Khối lượng: 0 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 2,670,411
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 17,470
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 01/01/1970 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 0
Số CP đang lưu hành 0 EPS (4 quý) 0
Beta 0 ROA 0
P/E 0 Đòn bẩy TC 0
P/B 0 ROE 0
BookValue 0 EPS (năm) 0
Khối lượng TB 10 ngày 17,470
Mã niêm yết: BTW
Tên doanh nghiệp: CTCP CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Địa chị: 194 Pasteur - P.6 - Q.3
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Website: http://capnuocbenthanh.com
Email: capnuocbenthanh@vnn.vn
Phone: (84-8) 38291747
Sàn giao dịch: UPCOM