CAP - CTCP LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI (HNX)
Cập nhật lúc 22/07/2019 11:00 AM
35
-0.90 (2.51%)
Giá tham chiếu: 35.90 Giá cao nhất: 35.90 Giá thấp nhất: 34.50 Khối lượng: 15,600 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 2,233,926
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 4,410
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 01/09/2008 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 60,671,003.38
Số CP đang lưu hành 1,690,000 EPS (4 quý) 9,395
Beta 0.59 ROA 17.81
P/E 3.73 Đòn bẩy TC 2.45
P/B 1.51 ROE 44.63
BookValue 23,219 EPS (năm) 10,349
Khối lượng TB 10 ngày 4,410
Mã niêm yết: CAP
Tên doanh nghiệp: CTCP LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
Địa chị: Phường Nguyễn Phúc, Tp. Yên Bái
Tỉnh thành: Yên Bái
Website: http://www.yfaco.com.vn
Email: yfaco@yahoo.com
Phone: (84.29) 3862278
Sàn giao dịch: HNX