CHP - CTCP THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG (UPCOM)
Cập nhật lúc 06/01/2017 09:00 AM
20.8
+0.10 (0.48%)
Giá tham chiếu: 20.70 Giá cao nhất: 20.80 Giá thấp nhất: 20.70 Khối lượng: 6,050 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 0
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 13,125
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 01/01/1970 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 0
Số CP đang lưu hành 0 EPS (4 quý) 0
Beta 0 ROA 0
P/E 0 Đòn bẩy TC 0
P/B 0 ROE 0
BookValue 0 EPS (năm) 0
Khối lượng TB 10 ngày 13,125
Mã niêm yết: CHP
Tên doanh nghiệp: CTCP THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Địa chị: KCN Đà Nẵng - P.An Hải Bắc - Q.Sơn Trà
Tỉnh thành: Đà Nẳng
Website: http://www.chp.vn
Email: administrator@chp.vn
Phone: (84.511) 3210578
Sàn giao dịch: UPCOM