DNC - CTCP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG (HNX)
Cập nhật lúc 18/09/2019 10:00 AM
29.8
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 29.80 Giá cao nhất: 0.00 Giá thấp nhất: 0.00 Khối lượng: 0 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 2,007,689
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 100
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 23/12/2009 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 65,559,997.80
Số CP đang lưu hành 2,200,000 EPS (4 quý) 1,301
Beta 0.42 ROA 3.97
P/E 0 Đòn bẩy TC 2.75
P/B 0 ROE 11.18
BookValue 11,594 EPS (năm) 998
Khối lượng TB 10 ngày 100
Mã niêm yết: DNC
Tên doanh nghiệp: CTCP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
Địa chị: Số 34 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Tỉnh thành: Hải Phòng
Website: http://www.diennuochp.com.vn
Email: hewmac@hn.vnn.vn
Phone: (84.31) 3856209
Sàn giao dịch: HNX