HJS - CTCP THUỶ ĐIỆN NẬM MU (HNX)
Cập nhật lúc 18/09/2019 10:00 AM
24.5
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 24.50 Giá cao nhất: 0.00 Giá thấp nhất: 0.00 Khối lượng: 0 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 10,271,023
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 124,400
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 20/12/2006 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 367,500,000.00
Số CP đang lưu hành 15,000,000 EPS (4 quý) 995
Beta 1.61 ROA 2.49
P/E 0 Đòn bẩy TC 4
P/B 0 ROE 9.73
BookValue 11,757 EPS (năm) 954
Khối lượng TB 10 ngày 124,400
Mã niêm yết: HJS
Tên doanh nghiệp: CTCP THUỶ ĐIỆN NẬM MU
Địa chị: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang
Tỉnh thành: Hà Giang
Website: http://www.thuydiennammu.com.vn
Email:
Phone: (84.1) 9827276
Sàn giao dịch: HNX