KHP - CTCP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA (HOSE)
Cập nhật lúc 06/01/2017 10:00 AM
11.4
-0.30 (2.56%)
Giá tham chiếu: 11.70 Giá cao nhất: 11.85 Giá thấp nhất: 11.40 Khối lượng: 15,220 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 14,346,154
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 12,907
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 11/02/2005 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 468,585,000
Số CP đang lưu hành 40,050,000 EPS (4 quý) 1,888
Beta 1.13 ROA 6.96
P/E 6.04 Đòn bẩy TC 2.15
P/B 0.86 ROE 15.46
BookValue 13,280 EPS (năm) 1,768
Khối lượng TB 10 ngày 12,907
Mã niêm yết: KHP
Tên doanh nghiệp: CTCP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Địa chị: 11 Lý Thánh Tôn, Tp. Nha Trang
Tỉnh thành: Khánh Hòa
Website: http://www.khpc.com.vn
Email: info@khpc.com.vn
Phone: (84.58) 3220220
Sàn giao dịch: HOSE