MDF - CTCP GỖ MDF GERUCO QUẢNG TRỊ (UPCOM)
Cập nhật lúc 22/07/2019 11:00 AM
5.2
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 5.20 Giá cao nhất: 0.00 Giá thấp nhất: 5.10 Khối lượng: 0 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 27,005,661
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 20
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 01/01/1970 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 0
Số CP đang lưu hành 0 EPS (4 quý) 0
Beta 0 ROA 0
P/E 0 Đòn bẩy TC 0
P/B 0 ROE 0
BookValue 0 EPS (năm) 0
Khối lượng TB 10 ngày 20
Mã niêm yết: MDF
Tên doanh nghiệp: CTCP GỖ MDF GERUCO QUẢNG TRỊ
Địa chị: KCN Nam Đông Hà - P.Đông Lương - TX.Đông Hà
Tỉnh thành: Quảng Trị
Website: http://www.mdfquangtri.vn
Email: mdfgerucoqt@vnn.vn
Phone: (84.53) 3566978
Sàn giao dịch: UPCOM