NBP - CTCP NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH (HNX)
Cập nhật lúc 18/09/2019 11:00 AM
12.8
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 12.80 Giá cao nhất: 0.00 Giá thấp nhất: 0.00 Khối lượng: 0 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 5,225,195
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 880
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 08/06/2009 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 164,736,000
Số CP đang lưu hành 12,870,000 EPS (4 quý) 5,030
Beta 0.70 ROA 19.92
P/E 0 Đòn bẩy TC 1.59
P/B 0 ROE 30.68
BookValue 15,741 EPS (năm) 2,830
Khối lượng TB 10 ngày 880
Mã niêm yết: NBP
Tên doanh nghiệp: CTCP NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
Địa chị: Phường Thanh Bình, Thị xã Ninh Bình
Tỉnh thành: Yên Bái
Website: http://www.nbtpc.com.vn
Email: chiennx_nbinh@evn.com.vn
Phone: (84.30) 2210537
Sàn giao dịch: HNX