NT2 - CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 (UPCOM)
Cập nhật lúc 06/01/2017 11:00 AM
27.35
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 27.35 Giá cao nhất: 27.45 Giá thấp nhất: 27.30 Khối lượng: 37,910 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 82,289,056
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 1,040
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 01/01/1970 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 0
Số CP đang lưu hành 0 EPS (4 quý) 0
Beta 0 ROA 0
P/E 0 Đòn bẩy TC 0
P/B 0 ROE 0
BookValue 0 EPS (năm) 0
Khối lượng TB 10 ngày 1,040
Mã niêm yết: NT2
Tên doanh nghiệp: CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
Địa chị: Ấp 3 – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch
Tỉnh thành: Đồng Nai
Website: http://www.pvnt2.com.vn
Email: p.tchcdt@pvnt2.com.vn
Phone: (84.61) 3225810
Sàn giao dịch: UPCOM