PPC - CTCP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI (HOSE)
Cập nhật lúc 06/01/2017 11:00 AM
16.8
-0.25 (1.47%)
Giá tham chiếu: 17.05 Giá cao nhất: 17.05 Giá thấp nhất: 16.80 Khối lượng: 8,500 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 116,915,308
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 78,061
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 19/05/2006 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 5,424,457,181.85
Số CP đang lưu hành 318,150,000 EPS (4 quý) -533
Beta 1.04 ROA -1.41
P/E -31.52 Đòn bẩy TC 3.39
P/B 1.52 ROE -4.41
BookValue 11,083 EPS (năm) 1,170
Khối lượng TB 10 ngày 78,061
Mã niêm yết: PPC
Tên doanh nghiệp: CTCP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Địa chị: Thôn Phao Sơn, Thị trấn Phả Lại, Chí Linh
Tỉnh thành: Hải Dương
Website: http://www.ppc.evn.vn
Email: ngoclt@evn.com.vn
Phone: (84.320) 3881126
Sàn giao dịch: HOSE