SBA - CTCP SÔNG BA (HOSE)
Cập nhật lúc 06/01/2017 11:00 AM
11.4
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 11.40 Giá cao nhất: 0.00 Giá thấp nhất: 0.00 Khối lượng: 0 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 29,582,712
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 4,744
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 06/01/2010 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 567,720,000
Số CP đang lưu hành 49,800,000 EPS (4 quý) 698
Beta 1.56 ROA 2.31
P/E 0 Đòn bẩy TC 2.83
P/B 0 ROE 6.64
BookValue 10,600 EPS (năm) 638
Khối lượng TB 10 ngày 4,744
Mã niêm yết: SBA
Tên doanh nghiệp: CTCP SÔNG BA
Địa chị: Số 230 Nguyễn Tri Phương, Q.Thanh Khê
Tỉnh thành: Đà Nẳng
Website: http://www.songba.vn
Email: sba2007@songba.vn
Phone: (84.511) 3653592
Sàn giao dịch: HOSE