SEB - CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG (HNX)
Cập nhật lúc 18/09/2019 10:00 AM
30
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 30.00 Giá cao nhất: 0.00 Giá thấp nhất: 0.00 Khối lượng: 0 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 15,622,319
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 5,250
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 14/01/2009 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 375,000,000
Số CP đang lưu hành 12,500,000 EPS (4 quý) 4,465
Beta 0.48 ROA 15.11
P/E 0 Đòn bẩy TC 1.91
P/B 0 ROE 30.47
BookValue 13,555 EPS (năm) 2,687
Khối lượng TB 10 ngày 5,250
Mã niêm yết: SEB
Tên doanh nghiệp: CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Địa chị: Số 10 Lam Sơn, P.Phước Hòa, Tp. Nha Trang
Tỉnh thành: Khánh Hòa
Website: http://www.mientrungpid.com.vn
Email: mientrungpid@gmail.com
Phone: (84.58) 3878092
Sàn giao dịch: HNX