SJD - CTCP THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN (HOSE)
Cập nhật lúc 06/01/2017 11:00 AM
24.5
-0.40 (1.61%)
Giá tham chiếu: 24.90 Giá cao nhất: 24.90 Giá thấp nhất: 24.50 Khối lượng: 13,420 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 7,468,771
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 22,767
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 25/12/2006 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 893,412,000
Số CP đang lưu hành 35,880,000 EPS (4 quý) 3,850
Beta 0.61 ROA 13.08
P/E 6.36 Đòn bẩy TC 1.70
P/B 1.43 ROE 24.04
BookValue 17,123 EPS (năm) 2,731
Khối lượng TB 10 ngày 22,767
Mã niêm yết: SJD
Tên doanh nghiệp: CTCP THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
Địa chị: Ấp Thanh Thủy, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp
Tỉnh thành: Bình Phước
Website: http://www.candon.com.vn
Email: info@candon.com.vn
Phone: (84.651) 3563359
Sàn giao dịch: HOSE