TBC - CTCP THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ (HOSE)
Cập nhật lúc 06/01/2017 10:00 AM
25
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 25.00 Giá cao nhất: 25.00 Giá thấp nhất: 25.00 Khối lượng: 4,200 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 30,811,036
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 960
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 29/08/2006 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 1,587,500,000.00
Số CP đang lưu hành 63,500,000 EPS (4 quý) 1,595
Beta -0.02 ROA 11.79
P/E 15.67 Đòn bẩy TC 1.05
P/B 1.89 ROE 12.67
BookValue 13,256 EPS (năm) 442
Khối lượng TB 10 ngày 960
Mã niêm yết: TBC
Tên doanh nghiệp: CTCP THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ
Địa chị: Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình
Tỉnh thành: Yên Bái
Website: http://www.thacba.evn.com.vn
Email:
Phone: (84.29) 3884116
Sàn giao dịch: HOSE