TDW - CTCP CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC (HOSE)
Cập nhật lúc 06/01/2017 11:00 AM
28
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 28.00 Giá cao nhất: 0.00 Giá thấp nhất: 0.00 Khối lượng: 0 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 3,955,620
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 3
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 11/11/2010 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 238,000,000.00
Số CP đang lưu hành 8,500,000 EPS (4 quý) 2,495
Beta 1.29 ROA 6.27
P/E 0 Đòn bẩy TC 2.92
P/B 0 ROE 18.11
BookValue 14,126 EPS (năm) 2,481
Khối lượng TB 10 ngày 3
Mã niêm yết: TDW
Tên doanh nghiệp: CTCP CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
Địa chị: Số 8 Khổng Tử - P.Bình Thọ - Q.Thủ Đức
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Website: http://capnuocthuduc.vn
Email: info@capnuocthuduc.vn
Phone: (84.8) 38960240
Sàn giao dịch: HOSE