TIC - CTCP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN (HOSE)
Cập nhật lúc 06/01/2017 09:00 AM
12.5
+0.40 (3.31%)
Giá tham chiếu: 12.10 Giá cao nhất: 12.70 Giá thấp nhất: 12.50 Khối lượng: 2,630 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 11,865,583
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 3,612
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 10/12/2009 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 269,588,000
Số CP đang lưu hành 22,280,000 EPS (4 quý) 1,829
Beta 0.86 ROA 16.50
P/E 6.83 Đòn bẩy TC 1
P/B 1.13 ROE 16.55
BookValue 11,071 EPS (năm) 1,055
Khối lượng TB 10 ngày 3,612
Mã niêm yết: TIC
Tên doanh nghiệp: CTCP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN
Địa chị: Số 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, TP.Pleiku
Tỉnh thành: Gia Lai
Website: http://www.ticcom.com.vn
Email: ctcptic@yahoo.com
Phone: (84.59) 2222170
Sàn giao dịch: HOSE