TMP - CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ (HOSE)
Cập nhật lúc 06/01/2017 10:00 AM
26.5
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 26.50 Giá cao nhất: 0.00 Giá thấp nhất: 0.00 Khối lượng: 0 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 34,121,470
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 714
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 18/06/2009 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 1,855,000,000
Số CP đang lưu hành 70,000,000 EPS (4 quý) 1,132
Beta 0.96 ROA 6.42
P/E 0 Đòn bẩy TC 1.62
P/B 0 ROE 10.71
BookValue 11,946 EPS (năm) -292
Khối lượng TB 10 ngày 714
Mã niêm yết: TMP
Tên doanh nghiệp: CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Địa chị: Khu 5, thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long
Tỉnh thành: Bình Phước
Website: http://www.tmhpp.com.vn
Email: info@tmhpp.com.vn
Phone: (84.651) 2216308
Sàn giao dịch: HOSE