VSH - CTCP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN SÔNG HINH (HOSE)
Cập nhật lúc 06/01/2017 10:00 AM
15.2
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu: 15.20 Giá cao nhất: 15.20 Giá thấp nhất: 15.20 Khối lượng: 7,560 GD ròng NĐTNN: 0 Room NN còn lại: 66,528,817
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 160,644
chart Xem biểu đồ:

Thông tin phân tích
Ngày GD đầu tiên 11/02/2005 Giá thấp nhất 52 tuần 0
Giá cao nhất 52 tuần 0 Thị giá vốn (VND) 3,074,048,000
Số CP đang lưu hành 202,240,000 EPS (4 quý) 1,377
Beta 0.80 ROA 8.94
P/E 11.04 Đòn bẩy TC 1.25
P/B 1.22 ROE 10.89
BookValue 12,496 EPS (năm) 1,673
Khối lượng TB 10 ngày 160,644
Mã niêm yết: VSH
Tên doanh nghiệp: CTCP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN SÔNG HINH
Địa chị: Số 21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh thành: Bình Định
Website: http://www.vshpc.evn.com.vn
Email: nmtdvson@dng.vnn.vn
Phone: (84.56) 3892792
Sàn giao dịch: HOSE