CLL: 23/03 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 18% 13/03/2017 10:37 AM

CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) thông báo ngày 23/03/2017 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện 18%. Ngày thanh toán 06/04/2017.

Bên cạnh đó, CLL cũng dự kiến tổ chức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 25/04 sắp tới./.

Nguồn: Vietstock