C21: 30/03 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% 17/03/2017 08:58 AM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 30/03/2017 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền của CTCP Thế kỷ 21 (UPCoM: C21), tỷ lệ thực hiện 12%. Ngày thanh toán 20/04/2017.

Bên cạnh đó, C21 cũng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 22/04/2017./.

Nguồn: Vietstock