ĐHĐCĐ SHB: Kế hoạch lãi trước thuế 1,750 tỷ, cổ tức 9% 27/04/2017 12:07 PM

Sáng ngày 27/04, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, trình lên phương án trả cổ tức 2016 tỷ lệ 7.5% bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 12,036 tỷ đồng.

Tại đại hội, HĐQT trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 7.5%, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 12,036 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2017. Phần lớn số vốn tăng thêm được sử dụng để mở rộng quy mô cho vay (gần 760 tỷ đồng), nhắm tới khối khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Năm 2017, SHB đặt mục tiêu huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân 217,382 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Dư nợ cho vay ở mức 191,603 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2017 dự kiến ở mức 270,000 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Lãi trước thuế đặt chỉ tiêu đạt 1,750 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2016, tỷ lệ cổ tức dự kiến 9%.

Điểm lại kết quả năm 2016, lãi trước thuế của SHB đạt 1,156 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Tổng tài sản tính đến 31/12/2016 của SHB đạt 234 ngàn tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm. Tổng vốn huy động đạt 214,462 tỷ đồng, tăng 16%. Dư nợ cho vay đạt 162,370 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.87%

Vào lúc 9h00, ĐHĐCĐ của SHB chính thức bắt đầu với sự tham gia của 555 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho hơn 637 triệu cp, tương đương 62.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ai sẽ có mặt trong HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới?

Tại đại hội, cổ đông cũng sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022.

Trong số các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, ngoài 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước, có thêm 2 cá nhân mới là ông Phạm Công Đoàn (Chủ tịch HĐQT CTCP Cảng Quảng Ninh và Chủ tịch HĐQT của CTCP Vàng Tiến VHANI) và ông Thái Quốc Minh (Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tư nhân VINA). Trong đó ông Thái Quốc Minh là ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập.

Bên cạnh đó, ứng viên BKS nhiệm kỳ mới cũng có sự thay đổi khi xuất hiện 2 ứng viên là bà Lê Thị Thanh Cầm và bà Phạm Thị Bích Hồng (được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu 10.075% vốn). Cá nhân Bùi Thanh Tâm - thành viên BKS nhiệm kỳ cũ không có tên trong danh sách ứng cử.

Nguồn: Vietstock