SJCS: Công bố thông tin thay đổi mẫu dấu mới. 08/08/2017 12:33 PM

Căn cứ Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số 207/ĐKMCD ngày 03/08/2017 của Tổng cục cảnh sát QLHC về TTXH chứng nhận mẫu dấu mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC đã đăng ký và được phép sử dụng từ ngày 04/08/2017, kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC chính thức sử dụng con dấu mới.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: CBTT_THAYDOIMAUDAU_SJCS_2017.pdf