RDP chuyển nhượng 20% vốn tại Nhựa Rạng Đông Long An cho Sojitz ... 03/10/2017 09:00 AM

CTCP Nhựa Rạng Đông (HOSE: RDP) công bố chuyển nhượng 5 triệu cp CTCP Nhựa Rạng Đông Long An, tương đương 20% vốn cho Sojitz Pla-Net Corporation (Nhật Bản).

Hiện RDP đang sở hữu 21.25 triệu cp tại CTCP Nhựa Rạng Đông Long An, chiếm 85% vốn điều lệ. HĐQT RDP đã nhất trí chuyển nhượng 5 triệu cp CTCP Nhựa Rạng Đông Long An, tương đương 20% vốn cho Sojitz Pla-Net Corporation.

Sau khi chuyển nhượng, RDP chỉ còn sở hữu 16.25 triệu cp, tương đương 65% vốn tại Nhựa Rạng Đông Long An.  

Được biết, Sojitz Pla-Net Corporation là công ty kinh doanh ngành nhựa của Nhật Bản được thành lập từ năm 2004 (hợp nhất từ Pla-Net, Nissho Iwai Plastic, and Chori Pla-Techno – công ty con của Pla-Net Holdings).

Tính đến thời điểm 01/04/2017, vốn chủ sở hữu của Sojitz Pla-Net Corporation đạt 18.21 triệu Yên. Đây là công ty con 100% vốn sở hữu thuộc Sojitz Corporation. Doanh thu hợp nhất năm 2016 của Sojitz Pla-Net Corporation đạt 200.63 tỷ Yên.

Nguồn: VietStock.vn